پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ - 2024.07.18
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.


کارنامه اهل قلم تبرستان / مازندران


در این بخش کتاب هایی را پیش رو نهاده ام که پدیدآورندگانشان (نویسنده، سراینده، مترجم، گردآورنده و یا کوشنده) از مردم تبرستان / مازندران هستند.
بر این باورم که برای شناخت درست تاریخ فرهنگی تبرستان، باید کارنامه اهل قلم را گرد آورد و بی سانسور دینی و سیاسی در نسک خانه جای داد.
برآنم کارنامه جان باختگان و درگذشتگان فرهنگ و هنر مازندران، دوره شوم جمهوری فقها را سوا نمایم و نمایشگاه درخوری، به نام یکایک رفتگان بیارایم.
ناگفته نماند چنانچه کتابی در زمینه سرزمین و مردم تبرستان دیرین و مازندران امروزی باشد، در جای خود می آید.ماشاءالله آجودانی

مشروطه ایرانی. ماشاءالله آجودانی.


ف. آزاده


مصطفی احمدزاده


حمید احمدی

بلشویک ها و نهضت جنگل. حمید احمدی. حمید احمدی.

خاطرات بزرگ علوی. بزرگ علوی. به کوشش حمید احمدی.


فخرالدین احمدی سوادکوهی

من کارگران ام: مجموعه شعر. فخرالدین احمدی سوادکوهی.

آدم های توی مه ( داستان بلند). فخرالدین احمدی سوادکوهی.

روزی، روزگاری با علی اشرف درویشیان. فخرالدین احمدی سوادکوهی. (داستان های کارگری، 1).

من کت کتک خورده ام: مجموعه شعر کارگری. فخرالدین احمدی سوادکوهی.

این را با من بخوان (مجموعه مقالات). فخرالدین احمدی سوادکوهی.

طبل کوچک من. [داستان]. فخرالدین احمدی سوادکوهی.

سرزمین خفته در خاک. فخرالدین احمدی سوادکوهی.

هفت قصه. [از مازندران]. فخرالدین احمدی سوادکوهی.

انقلابی ترین سخن ها. جلد 1. فخرالدین احمدی سوادکوهی.

انقلابی ترین سخن ها. جلد 2. فخرالدین احمدی سوادکوهی.

چند قدم زندگی زندگی (رمان). فخرالدین احمدی سوادکوهی.

دروغ های حقیقی (مجموعه داستان). فخرالدین احمدی سوادکوهی.

دنیا روی ویلچر (داستان بلند). فخرالدین احمدی سوادکوهی.

شعر قاتل من است. فخرالدین احمدی سوادکوهی.

شهر من زیراب. (منظومه ی بلند). فخرالدین احمدی سوادکوهی.

کاغذ های خط خطی. فخرالدین احمدی سوادکوهی.

من وعلی اشرف درویشیان. فخرالدین احمدی سوادکوهی.

نبرد با خدایان. فخرالدین احمدی سوادکوهی.


احمد اخگر آملی / احمد فرسیو

اسرار خلقت. بخش 1. احمد اخگر آملی / احمد فرسیو.

اسرار خلقت. بخش 2. احمد اخگر آملی / احمد فرسیو.


پرویز اوصیاء


ابوتراب باقرزاده

ادبیات از نظر گورکی. ابوتراب باقرزاده. ترجمه ابوتراب باقرزاده.

جنگل. اپتون سينکلر. ترجمه ابوتراب باقرزاده.

گفتارهائی درباره تربیت فرزندان. آنتون سیمونویچ ماکارنکو. ترجمه ابوتراب باقرزاده.


شروین باوند (آریا پارت)

فرمانفرمائی در سپهر فیلزوفی نژاد. شروین باوند (آریا پارت).


طلعت بصاری (قبله)

چهره شیرین . طلعت بصاری (قبله).


ع. پاشائی

روشنگری. ع. پاشائی.


عباس جمشیدی رودباری

باریکاد: قیام مسلحانه. عباس جمشیدی رودباری. ترجمه ع. ج. رودباری؛ س. ا. افروز. [عباس جمشیدی رودباری. سه نوشته از اسناد جنبش چپ جهانی در زمینه خیزش مردم برای سرنگونی رژیم].


محمد حرمتی پور


حسن حسن زاده آملی

الهی نامه. حسن حسن زاده آملی.


مصطفی خلعتبری ليماکی


محمد علی داعی الاسلام

عناصر اربعه رباعی. محمد علی داعی الاسلام.


محمدتقی دانش پژوه

آثار درویش محمد طبسی. به کوشش ایرج افشار؛ محمدتقی دانش پژوه.

استر آباد نامه. به کوشش مسیح ذبیحی. با همکاری ایرج افشار؛ محمدتقی دانش پژوه.

بستان العقول فی ترجمان المنقول. محمد بن محمود بن محمد زنگی بخاری.

ترجمه جاویدان خرد مشکویه رازی. شرف الدین عثمان بن محمد قزوینی.

جامع الحکمة. فضل الدین محمد مرقی کاشانی (بابا افضل کاشانی). ویراسته محمدتقی دانش پژوه.

حل مشکلات معینیه. خواجه نصیرالدین طوسی. با دیباچه محمد تقی دانش پژوه.

دو رساله در اخلاق: 1 مکارم اخلاق، 2 گشایش‌ نامه. رضی‌الدین ابوجعفرمحمد نیشابوری؛ منسوب به خواجه نصیر طوسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه.

دو رساله درباره آثار علوی. زین الدین عمر بن سهلان ساوجی؛ شرف الدین محمد مسعودی مروزی. به کوشش محمدتقی دانش پژوه.

روزبهان نامه. به کوشش محمد تقی دانش پژوه.

زبدة التواریخ: بخش فاطمیان و نزاریان. ساخته 700. جمال الدین ابوالقاسم عبدالله بن علی بن محمد کاشانی مورخ حاسب . به کوشش محمدتقی دانش پژوه.

سوانح الافکار رشیدی. رشیدالدین فضل الله همدانی. به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه.

شرح فصوص الحکمة منسوب به ابونصر فارابی. از محمدتقی استرآبادی. به کوشش محمدتقی دانش پژوه.

فصول. خواجه نصیر الدین طوسی، محمد بن حسن جهرودی طوسی. ترجمه تازی رکن الدین محمد بن علی گرگانی استرابادی به کوشش محمد تقی دانش پژوه.

مجمل الحکمه: ترجمه ‌گونه‌ای کهن از رسائل اخوان الصفا. به کوشش محمد تقی دانش پژوه؛ ایرج افشار.

معتقد الامامیه: متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم. دی‍ب‍اچ‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه. زیرنظر محمد مشکوة.

مفتاح الطب و منهاج الطلاب (کلید دانش پزشکی و برنامه و دانشجویان آن). ابوالفرج علی بن الحسین بن هندو. به اهتمام مهدی محقق؛ محمدتقی دانش پژوه.

مناقب الصوفیه: از نوشته های قرن ششم هجری. نام دیگر: مناقب الصوفیه عبادی . قطب الدین ابوالمظفر منصور بن اردشیر عبادی مروزی. به کوشش محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار .

نوادر التبادر لتحفة البهار. شمس الدین محمد بن امین الدین ایوب دنیسری. به کوشش محمد تقی دانش پژوه؛ ایرج افشار.

یواقیت‌ العلوم و دراری‌ النجوم. به تصحیح محمدتقی دانش پژوه.


کاوه دهگان

از ولگردی تا دیکتاتوری . به همراه سرگذشت عجیب موسولینی.میلتون براکر ویلیام شایرر. ترجمه کاوه دهگان.

ظهور و سقوط رایش سوم. جلد 1. ویلیام شایرر. ترجمه کاوه دهگان.

ظهور و سقوط رایش سوم. جلد 2. ویلیام شایرر. ترجمه کاوه دهگان.

هنر چیست؟. لئون تولستوی. بضمیمه حواشی و توضیحات لازم بقلم مترجم. . ترجمه کاوه دهگان.


محمد زهری

برای هر ستاره. مجموعه اشعار محمد زهری (1305-1373).

شبنامه (مجموعه شعر). محمد زهری. [نام دیگر: شبنامه و قطره‌های باران(مجموعه شعر کوتاه)].


فرامرز سلیمانی

اسپانیا در قلب ما. پابلو نرودا. ترجمه فرامرز سلیمانی؛ احمد کریمی حکاک.

بلندیهای ماچوپیچو. ترجمه فرامرز سلیمانی؛ احمد کریمی حکاک.

سرود اعتراض. پابلو نرودا. ترجمه فرامرز سلیمانی؛ احمد کریمی حکاک.

هرمان هسه و دگردیسی شاعر. مقدمه و ترجمه فرامرز سلیمانی.


حسن شهباز

کجا می روی؟ . هنریک سینکیویچ. ترجمه حسن شهباز.


حامد شهیدیان

نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی. حامد شهیدیان. ویراستار ناصر مهاجر.


عبدالرحیم صبوری


احسان طبری

گفتمان روشنگردر باره اندیشه های بنیادین. به کوشش علی زینتی. [مناظره مناظره تلویزیونی طبری، مصباح، سروش].

گفتگویی با احسان طبری درباره داستان و داستان نگاری. احسان طبری. [نام دیگر:دربارهداستان و داستان نگاری].


محمد عاصمی

ایران در یکصد وسیزده سال پیش: بخش نخست، اصفهان. ارنست هولتسر. تهیه و ترجمه محمد عاصمی.

سیما جان. مجموعه نامه هائی از محمد عاصمی. با نامه ئی از محمود تفضلی.


اسدالله فاضل مازندرانی

اسرارالآثار. جلد 1. اسدالله فاضل مازندرانی.

اسرارالآثار. جلد 2. اسدالله فاضل مازندرانی.

اسرارالآثار. جلد 3. اسدالله فاضل مازندرانی.

اسرارالآثار. جلد 4. اسدالله فاضل مازندرانی.

اسرارالآثار . جلد 5. اسدالله فاضل مازندرانی.

امر و خلق. جلد 1. اسدالله فاضل مازندرانی.

امر و خلق. جلد 2. اسدالله فاضل مازندرانی.

امر و خلق. جلد 3. اسدالله فاضل مازندرانی.

امر و خلق. جلد 4. اسدالله فاضل مازندرانی.

ظهورالحق. جلد 7. اسدالله فاضل مازندرانی. به اهتمام و بازنویسی عادل شفیع پور. نشر اینترنتی، بی تا

ظهورالحق. جلد 9. اسدالله فاضل مازندرانی. به اهتمام و بازنویسی عادل شفیع پور. نشر اینترنتی، بی تا

ظهورالحق. جلد 2. اسدالله فاضل مازندرانی. به اهتمام و بازنویسی عادل شفیع پور. نشر اینترنتی، بی تا

ظهورالحق. جلد 1. اسدالله فاضل مازندرانی. به اهتمام و بازنویسی عادل شفیع پور. نشر اینترنتی، بی تا

ظهورالحق. جلد 8. اسدالله فاضل مازندرانی. به اهتمام و بازنویسی عادل شفیع پور. نشر اینترنتی، بی تا

ظهورالحق. جلد 3. اسدالله فاضل مازندرانی. به اهتمام و بازنویسی عادل شفیع پور . نشر اینترنتی، بی تا

ظهورالحق. جلد 4. اسدالله فاضل مازندرانی. به اهتمام و بازنویسی عادل شفیع پور. نشر اینترنتی، بی تا

ظهورالحق. جلد 5. اسدالله فاضل مازندرانی. به اهتمام و بازنویسی عادل شفیع پور. نشر اینترنتی، بی تا

ظهورالحق. جلد 6. اسدالله فاضل مازندرانی. به اهتمام و بازنویسی عادل شفیع پور. نشر اینترنتی، بی تا


محمد فتح الله بن محمد تقی ساروی (محمد ساروی)

تاریخ محمدی "احسن التواریخ". محمد فتح الله بن محمد تقی ساروی (محمد ساروی).


احد قربانی

گفت و شنود احد قربانی با امير جواهری. احد قربانی ؛امير جواهری.


حسن کاشی آملی (حسن بن محمود کاشانی آملی)


مرتضی کلانتریان

بشریت و حاکمیت ها: سیری در حقوق بین الملل. مونیک شمیلیه - ژاندرو. ترجمه مرتضی کلانتریان.

دایی من بنژامن. کلود تیلیه. ترجمه مرتضی کلانتریان. مقدمه و حواشی آلفرد مالبلان.

رؤیا و تاریخ (آمریکا در دو قرن). کلود ژولین. ترجمه مرتضی کلانتریان.

سیمای زنی در میان جمع. هاینریش بل. ترجمه مرتضی کلانتریان.

مرگ کثیف. پییر- ژان رمی. ترجمه مرتضی کلانتریان.

نقش زور در روابط بین الملل. آنتونیو کاسه سه. ترجمه مرتضی کلانتریان. ویراستار محمود متحد.

نقطه ی ضعف. آنتونیس ساماراکیس. ترجمه مرتضی کلانتریان.

وجدان زنو. ایتالو اسووو. ترجمه مرتضی کلانتریان.


محمد یوسف کیانی

پایتخت های ایران (فارسی و انگلیسی). به کوشش محمد یوسف کیانی. ویراستار عبدالله فقیهی.

تخت سلیمان. علی اکبر سرافراز. با همکاری محمد یوسف کیانی.

فهرست کاروانسراهای ایران. 2جلد. جلد1. محمد یوسف کیانی؛ ولفرام کلایس.

کاروانسراهای ایران (فارسی و انگلیسی). محمد یوسف کیانی؛ ولفرام کلایس.

معماری تيموری در ايران و توران. دونالد ويلبر؛ ليزا گلمبک [و دیگران]. ترجمه کرامت الله افسر؛ محمد یوسف کیانی.


محمد کاظم گل باباپور


پیروز مجتهدزاده


شاهرخ مسکوب

افسانه های تبای. سوفوکلس. ترجمه شاهرخ مسکوب.

پرومته در زنجیر. اشیل. ترجمه شاهرخ مسکوب.

خواب و خاموشی. شاهرخ مسکوب.

خوشه های خشم. جان اشتن بک. ترجمه شاهرخ مسکوب؛ عبدالرحیم احمدی.

درآمدی به اساطیر ایران. شاهرخ مسکوب. ویراسته علیرضا جاوید. با یادداشت حسن کامشاد.

درباره‌ جهاد و شهادت. با نام کسرا احمدی.

در کوی دوست. شاهرخ مسکوب.

سفر در خواب. شاهرخ مسکوب.

سوگ مادر. شاهرخ مسکوب. به کوشش حسن کامشاد.

شاهرخ مسکوب و افسانه‌ سیاوش. [میزگرد شاهرخ مسکوب؛ مهرداد بهار, ناصر پاکدامن؛ امیرحسین جهانبگلو؛ داریوش شایگان و محمدرضا شفیعی کدکنی].

کتاب مرتضی کیوان. به کوشش شاهرخ مسکوب.

گفت و گو در باغ. شاهرخ مسکوب.

مسافرنامه. شاهرخ مسکوب.

مقدمه ای بر رستم و اسفندیار. (شاهرخ مسکوب. (م.بهیار.

ملیت و زبان. شاهرخ مسکوب.


علی اکبر مهجوریان نماری

اورها و بازی های مردم آمل. علی اکبرمهجوریان نماری.


یحیی نوری


مختار نیک نژاد

خاطرات جنگل. مختار نیک نژاد. [چریک فدایی. از مردم نور].


ابوذر ورداسبی


هوشنگ وزیری

انقلاب یا اصلاح. گفتگو با: هربرت مارکوزه. کارل ر.پوپر. ترجمه هوشنگ وزیری.

زندگی من. لئو تروتسکی. ترجمه هوشنگ وزیری.

علم اقتصاد. ارنست ماندل / مندل. ترجمه هوشنگ وزيرى.

يادداشتهاى روزانه. لئو تروتسکی. ترجمه هوشنگ وزیری.


قاسم هاشمی نژاد

خواب گران. ریموند چندلر. ترجمه قاسم هاشمی نژاد.


سلمان هراتی


حسن هنرمندی

هراس: در صد و یک قطعه. حسن هنرمندی. با تحلیلی از محسن هشترودی.

سکه سازان. آندره ژید. ترجمه حسن هنرمندی.

داستایفسکی. آندره ژید. ترجمه حسن هنرمندی.


نیما یوشیج

ارزش احساسات و پنج مقاله دیگر . نیما یوشیج. [نام روی جلد:ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نما.

آهو وپرنده ها. نیما یوشیج.

دونامه: از نیمایوشیج به شین پرتو و از شین پرتو به نیما یوشیج. نیمایوشیج؛ شین پرتو [علی شیرازپور پرتو].

"روجا "مجموعه اشعار طبری نیما. نیما یوشیج. برگردان از مجید اسدی ( راوش ). [نام های دیگر روجا مجموعه اشعار تبری نیما. مجموعه اشعار تبری نیما (روجا) ].

صد سال دگر: دفتری از اشعار منتشر نشده نیما یوشیج. نیما یوشیج. به تصحیح سعید رضوانی؛ مهدی علیائی مقدم.

مجموعه اشعار نیما یوشیج. نیما یوشیج. به کوشش ابوالقاسم جنتی عطائی.

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج: فارسی و طبری. نیما یوشیج. گردآوری و... سیروس طاهباز. با نظارت شراگیم یوشیج.

یادداشت های روزانه نیما یوشیج. نیما یوشیج. به کوشش شراگیم یوشیج.
شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim