پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ - 2024.07.18
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.ame ālefbā

امه الفبا (الفبای ما)


آوا حرف فارسی
ā آ
a ا
b ب
d د
e اِ
f ف
g گ
h ه
i ی، ای
ئی، یی
j ج
Ĵ چ
k ک
l ل
m م
n ن
o اُ
p پ
q غ
r ر
s س
š ش
t ت
u او
ū (ketă کتا) ئو، او
v و
x خ
y ی
z ز


شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim