سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - 2023.12.05
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

جمهوری، آری

رای و فرمان شاه و شیخ، نه

دست جهانخواران کوتاه

بوم و بر شکوفا

تازه هاهمسفر کلمات: خاطرات شب های شعر. بهمن صالحی. ویراسته محمد پرحلم.

سفینه طالبی یا کتاب احمد. عبدالرحیم بن ابوطالب نجار تبریزی[عبدالرحیم طالبوف/ طالب اف]. به کوشش حمیدرضا شاه‌آبادی.

گویش افتری. همادخت همایون. گردآورنده مواد صادق کیا. ویراسته علمی علی محمد حق شناس .

گفتاری در باب نابرابری. ژان ژاک روسو. ویراسته فرهاد طاهری.

رفراندم در ایران. کتایون پرتوی.

گناه ويس . کتايون مزداپور.

زنان در روزگارشان: تاریخ فمینیسم در غرب. مارلین لگیت. ویراسته منیژه نجم عراقی.

ماه تی تی:(داستانهای سنگچال). روح الله مهدی پور عمرانی.

تاریخ و جغرافیای لفور سواد کوه. جلیل مهدوی. ویراسته فاطمه عبدالله پور.

شیخ زاهد گیلانی. محمدعلی گیلک.

تمام اقیانوس بوی گل می دهد: گزیده اشعار فخرالدین احمدی سوادکوهی. فخرالدین احمدی سوادکوهی. ویراسته ریحانه قراباغی.

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim