دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ - 2024.02.26
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند آرشیو قدیمی تبرستان

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

جمهوری، آری

رای و فرمان شاه و شیخ، نه

دست جهانخواران کوتاه

بوم و بر شکوفا

تازه هاتکنیک کودتا . کورتسیو مالاپارته.

از سوادکوه تا ژوهانسبورگ (رضاخان). نجفقلی پسیان؛ خسرو معتضد.

ميرزا کوچک جنگلی و حيدرخان فشتالی. محمداسماعيل عرفانی (برقی).

گویش های ایرانی (سیوندی، یزدی و سویی). کارل فریدریش آندریاس. با همکاری کای بار؛ والتر هنینگ. تدوین و تنظیم از آرتور کریستین سن. ویراسته علمی نادر کریمیان سردشتی.

درآمدی بر ایران شناسی. زهره زرشناس. ویراسته فرزانه وزوایی.

مسافرت گیلان. محمدمعصوم نایب الصدر شیرازی (معصوم علی شاه). به کوشش هومن یوسفدهی.

اولين زنان. عذرا دژم, با همکاری نلی محجوب؛ لیلا بکایی و نیکی محجوب.

ارگ بم . داوود یوسف زاده.

جاذبه های تاریخی گیلان. ولی جهانی. با همکاری حميدرضا آذرپور.

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim