چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - 2023.09.27
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

جمهوری، آری

رای و فرمان شاه و شیخ، نه

دست جهانخواران کوتاه

بوم و بر شکوفا

تازه هاماه تی تی:(داستانهای سنگچال). روح الله مهدی پور عمرانی.

تاریخ و جغرافیای لفور سواد کوه. جلیل مهدوی. ویراسته فاطمه عبدالله پور.

شیخ زاهد گیلانی. محمدعلی گیلک.

تمام اقیانوس بوی گل می دهد: گزیده اشعار فخرالدین احمدی سوادکوهی. فخرالدین احمدی سوادکوهی. ویراسته ریحانه قراباغی.

تاریخ کرد و کردستان. صدیق صفی زاده (بوره که یی).

برادران شاه. احمد پیرانی.

چش براه: مجموعه اشعار تبری. شعبان نادری رجه . تدوین و آوانگاری لیلا احمدی(کمرپشتی).

گویش دماوندی. علی تیموری فر.

مثنوی و مردم: روایت های شفاهی قصه های مثنوی. گردآوری و پژوهش محمد جعفری(قنواتی)؛ احمد وکیلیان. ویراسته ناصر احمدزاده.

نامگذاری و وجه تسمیه آبادی های گیلان. حسن دادرس؛ فرزاد کوچکی زاد.

زن در تفکر نیچه. نوشین شاهنده. ویراسته ناصرالدین علی تقویان.

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim