یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - 2024.04.21
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

ایل گویجی. نشریه کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن.
[ دوره نخست ] شماره:

9دوره جدید، شماره:
گویجی- واحد عشق آباد.
شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim