یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - 2021.08.01
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

سایت در دست ساخت است

در صورت بروز مشکل لطفاً دوباره مراجعه فرمایید.

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

کتابخانه

دراین جا، کتاب ها و رسا نه های سه استان امروزی گیلان، مازندران و گلستان نوخوانده را نشانده ام.

با این امید که سرزمین و مردم  کرانه های جنوبی دریای مازندران را بهتر بشناسیم.

جزاین، بخشی از گنجینه ایران شناسی خویش را در پایان آورده ام. پیشکش روشنگران دور و نزدیک.
کتاب و دست نوشته.
نسک ها رابه هر زبانی، برپایه نام پدیده، چیده ام.

1. کتاب و دست نوشته به زبان فارسی:2. کتاب به زبان های آلمانی، انگلیسی، روسی و...کتاب - ایران شناسی