چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ - 2021.06.23
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.


کارنامه اهل قلم تبرستان / مازندران


در این بخش کتاب هایی را پیش رو نهاده ام که پدیدآورندگانشان( نویسنده ، سراینده، مترجم ،گردآورنده ویا کوشنده ) از مردم تبرستان / مازندران هستند. بر این باورم که برای شناخت درست تاریخ فرهنگی تبرستان، باید کارنامه اهل قلم را گرد آورد و بی سانسور دینی وسیاسی در نسک خانه جای داد.
برآنم کارنامه جان باختگان و درگذشتگان فرهنگ و هنر مازندران، دوره شوم جمهوری فقها راسوا نمایم و نمایشگاه درخوری ، به نام یکایک رفتگان بیارایم. نا گفته نماند چنانچه کتابی در زمینه سرزمین و مردم تبرستان دیرین و مازندران امروزی باشد، در جای خود می آید.ماشاءالله آجودانیف. آزادهحمید احمدی

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim